Palju enamat kui lihtsalt LMS!

Edutizer – koolituste haldamise tarkvara järgmine tase sinu ettevõttele

Majanduskeskkond areneb üha
kiiremini. Muutunud keskkond nõuab uut lähenemist.

Digitehnoloogia uute võimalustega kohanemine eeldab pidevat ümberõpet, et suurendada efektiivsust ja kindlustada jätkusuutlik areng.

Vastavusnõuded on pidevas muutumises. Töötajate koolitusvajadustega kaasaskäimine ning regulaarne koolitamine võtab aega ja raha.

Õppiv organisatsioon on edule suunatud. Organisatsiooni saab muuta õpivõimeliseks jätkusuutliku ja tõhusa strateegia abil.

Edutizer on lahendus!

Edutizer pole tavaline LMS, vaid kompetentsi- ja vastavusjuhtimise tarkvara, mis selgitab õigeaegselt välja koolitusvajadused ja muudab koolituste haldamise muretuks ning märkamatuks. Töötajate kvalifikatsiooni hoidmisele kulub vähem aega ja raha ning ettevõte saab pühenduda väärtuse loomisele.

Edutizer katab kõik peamised koolitusvajadused

Uue töötaja sisseelamine

Edutizer muudab uue töötaja sisseelamisperioodi sujuvaks ja murevabaks. Uued töötajad läbivad koolitused ja saavad vajaliku teabe õigel ajal.

Vastavuskoolitused

Edutizer automatiseerib töötajate vastavuskoolituste protsessi algusest lõpuni. Nii vastavad kõik töötajad alati pädevusnõuetele.

Ohutuskoolitused

Asjakohased ja õigeaegsed ohutuskoolitused kindlustavad turvalise töökeskkonna.

Kvalifikatsiooni tõstmine

Edutizer toetab töötaja erialast arengut pakkudes igale töötajale personaalset rollidepõhist õppeteekonda.

Kuidas Edutizer töötab?

1

Loo strateegia, vajaduste või nõuete põhjal maatriks. Edutizer peab rollide täitmiseks vajalike oskuste ja teadmiste üle arvestust.

2

Määra töötajate rollid ettevõttes. Edutizer hindab iga töötaja vastavust oma rollile ja tuvastab puudused

3

Loo saadud info põhjal täiendkoolituste paketid. Edutizer tagab õigete koolituste ja õppematerjalide abil töötajate vastavuse kvalifikatsioonile.

4

Puhka. Edutizer registreerib töötajad koolitustele ja jälgib, et vajalikud sertifikaadid oleksid alati kehtivad.

5

Jälgi koolituste tulemuslikkust. Edutizer aitab jälgida võtmemõõdikuid ning töötajate õppeprogressi.

6

Juhi pädevat organisatsiooni. Edutizer tegeleb koolitustega ja kujundab pädeva organisatsiooni.

Edutizerist saadav kasu

Suurem tulu

Töötajate järjekindel arendamine ja kvalifitseerimine vähendab potentsiaalsete tööõnnetuste ja -avariide võimalust.

Väiksem risk

Koolitustarkvara annab kiire ja põhjaliku ülevaate nõuetele vastavuse hetkeolukorrast ja lähitulevikust. Vastavusnormide järgimine on lihtne ja läbipaistev.

Ajasääst

Edutizer teeb rutiinsed ja tülikad tegevused ise ära. Nii jääb juhtidel rohkem aega oma põhitegevusteks.

Kulude kokkuhoid

Töötaja saab veebikoolituse läbida mugavalt kodus või tööl olles. Nii vähendad kulusid, mida muidu nõuaksid ruumide rent, koolitajad ja õppematerjalid.

Miks valida Edutizer

Paindlik hinnastus

Maksad ainult aktiivsete kasutajate eest.

Mitmekeelne kasutajatugi

Leiame igale sinu murele kiire lahenduse.

Kakskümmend aastat kogemust

Lihtne ja sujuv kasutuselevõtt.