Edutizer

Muudatuse edukaks juhtimiseks tuleb ootused viia töötajateni nii, et kõik neist ühtemoodi aru saavad.

Väljakutse

Kaasaegne majanduskeskkond liigub kiiremini kui kunagi varem ja kõik ettevõtted näevad vaeva muutustega kohanemisega!

 • Digitehnoloogia areng seab töökohtadele uusi nõudmisi – digitaalsed tööriistad uuenevad pidevalt ja see eeldab järjepidevat õppimist.
 • Kiiresti muutuv majanduskeskkond muudab töökorralduslikke lähenemisviise, tekkinud on uued töövormid nt juhutöömajandus, interdistsiplinaarne ettevõtlus. Töötajate olulise ja ajakohase teabe tagamine on kallis ja töömahukas.
 • Meeskonda ja organisatsiooni püsiva muutuse toomiseks peab keskenduma pikaajalistele käitumismuutustele ja strateegiale, kuidas seda ellu viia.

Edutizer

Edutizer on tarkvarateenus, mis aitab ettevõtetel kohaneda kiiresti muutuva keskkonnaga rakendades selleks inimkeskset muudatuste juhtimist, mis põhineb mõõdetaval teadmiste levitamisel.

Suurendab edukust

Suurendab muudatuste elluviimise edukust: kiire ja mugav juurdepääs alati ajakohasele teabele

Muudatuste juhtimine

Teeb muudatuste juhtimise teie igapäevase äri lahutamatuks osaks

Säästab kulusid

Veebikoolitus vähendab töötajate reisimisvajadust, optimeerib kulusid, mis tehakse ruumide rendile, koolitajale ja õppematerjalile.

Soodustab töötajate arengut

Soodustab töötajate arengut ja sooritust: saate hõlpsalt koostada koolitusaruandeid üldisel või kasutaja/õpilase tasemel, koolitajad saavad jälgida eesmärkide täitmist, teadmiste kasvu jne

Vähendab riske

Vähendab riske, muutes õigusnormide järgimise lihtsaks: töötajate/partnerite mugav kaasamine ning kiire, täielik ja läbipaistev ülevaade vastavuse hetkeolukorrast

Parandab koolituse kvaliteeti

Koolituste sisu sh kursusematerjalide, juhendite ja koolitajatele antava tagasiside ühes kohas hoidmine tagab koolituse ja õppimise kvaliteedi järjepidevuse kõikidele töötajatele

Kuidas Edutizer enda kasuks
tööle panna?

 1. Looge oma strateegiliste algatuste (äristrateegia, projektid, tooted, teenused) või seaduse järgimisest tulenevate vajaduste põhjal rollide ja pädevuste jaoks oskuste ja teadmiste maatriks
 2. Hinnake oma meeskonna vastavust maatriksile ning viige läbi oskuste ja teadmiste vajaduse analüüs
 3. Looge täiendusoskuste ja koolituste pakette, mis aitavad tagada ja tõsta töötajate kvalifikatsiooni ning teadmiste taset
 4. Täiendage oma meeskonna oskusi, jälgige edusamme ja võtmemõõdikuid, korraldage retrospektiive ja korrake (koolitustel osalejatel on alati juurdepääs oma õppematerjalidele)

 5. KORRAKE JA SAAVUTAGE EDU!

Edutizer viib organisatsiooni vastavusse ärieesmärkidega


Kasutuskoht

 • Sisseelamisprogrammid ettevõttesse
 • Töötajate, klientide koolitused ja väljaõpped
 • Partnerite koolitused ja sertifitseerimised
 • Ameti- või rollipädevuste kaardistamine
 • Pädevuste vastavuse jälgimine
 • Koolitusvajaduste ülevaated
 • Kinnitamist vajavate dokumentide haldamine
 • Digitaalse tööriista kasutuselevõtt

Mida Edutizer võimaldab

Võimalused

 • Pädevuste kaardistamine ja vastavuse jälgimine
 • Koolituste ja pädevuste haldamine
 • Sisekoolitused, partnerite koolitused
 • Töötaja sisseelamisprogramm
 • Õppematerjali ja testide koostamine ning haldamine Tüüpkoolituste koostamine
 • Sertifikaatide väljastamine ja haldamine
 • Allkirjalehtede koostamine ja haldamine
 • Ülevaade otsesele juhile
 • Statistika ja ülevaateraportid