Edutizer

Muudatuse edukaks juhtimiseks tuleb ootused viia töötajateni nii, et kõik neist ühtemoodi aru saavad.

Väljakutse

Kaasaegne majanduskeskkond liigub kiiremini kui kunagi varem ja kõik ettevõtted näevad vaeva muutustega kohanemisega!

 • Digitehnoloogia areng seab töökohtadele uusi nõudmisi – digitaalsed tööriistad uuenevad pidevalt ja see eeldab järjepidevat õppimist.
 • Kiiresti muutuv majanduskeskkond muudab töökorralduslikke lähenemisviise, tekkinud on uued töövormid nt juhutöömajandus, interdistsiplinaarne ettevõtlus. Töötajate olulise ja ajakohase teabe tagamine on kallis ja töömahukas.
 • Meeskonda ja organisatsiooni püsiva muutuse toomiseks peab keskenduma pikaajalistele käitumismuutustele ja strateegiale, kuidas seda ellu viia.

Edutizer

Edutizer on tarkvarateenus, mis aitab ettevõtetel kohaneda kiiresti muutuva keskkonnaga rakendades selleks inimkeskset muudatuste juhtimist, mis põhineb mõõdetaval teadmiste levitamisel.

Tagab meeskonna joondatuse

Paneb meeskonna mõōdetavalt ühte sammu astuma läbi efektiivse koolituse formaadis infoedastuse

Lihtsustab muudatuste juurutamist

Suurendab muudatuste elluviimise edukust, muutes inimeste pädevuste tõstmise muudatuste juurutamise lahutamatuks osaks

Säästab kulusid

Veebikoolitus vähendab töötajate reisimisvajadust ning optimeerib kulusid, mis tehakse ruumide rendile, koolitajale ja õppematerjalile.

Soodustab töötajate arengut

Soodustab töötajate arengut ja sooritust: saate hõlpsalt koostada koolitusaruandeid üldisel või kasutaja/õpilase tasemel, koolitajad saavad jälgida eesmärkide täitmist, teadmiste kasvu jne

Vähendab riske

Vähendab riske, muutes õigusnormide järgimise lihtsaks: töötajate/partnerite mugav kaasamine ning kiire, täielik ja läbipaistev ülevaade vastavuse hetkeolukorrast

Parandab koolituste kvaliteeti

Koolituste sisu sh kursusematerjalide, juhendite ja koolitajatele antava tagasiside ühes kohas hoidmine tagab koolituse ja õppimise kvaliteedi järjepidevuse kõikidele töötajatele

Kuidas Edutizer enda kasuks
tööle panna?

 1. Looge oma strateegiliste algatuste (äristrateegia, projektid, tooted, teenused) või seaduse järgimisest tulenevate vajaduste põhjal rollide ja pädevuste jaoks oskuste ja teadmiste maatriks
 2. Hinnake oma meeskonna vastavust maatriksile ning viige läbi oskuste ja teadmiste vajaduse analüüs
 3. Looge täiendusoskuste ja koolituste pakette, mis aitavad tagada ja tõsta töötajate kvalifikatsiooni ning teadmiste taset
 4. Täiendage oma meeskonna oskusi, jälgige edusamme ja võtmemõõdikuid, korraldage retrospektiive ja korrake (koolitustel osalejatel on alati juurdepääs oma õppematerjalidele)

 5. KORRAKE JA SAAVUTAGE EDU!

Edutizer viib organisatsiooni vastavusse ärieesmärkidega


Kasutuskohad

 • Ettevõtte sisseelamisprogrammid
 • Töötajate pädevuskoolitused ja väljaõpe
 • Kliendikoolitused
 • Juhtide arenguprogrammid ja koolitused
 • Partnerite koolitused ja sertifitseerimimised
 • Digitaalsete tööriistade kasutuselevõtt
 • Juurutusprojektide ettevalmistus
 • Koolitusvajaduste ülevaated
 • Kinnitamist vajavate dokumentide haldamine

Mida Edutizer võimaldab

Võimalused

 • Ettevõtte töötajate ameti- või rollipädevuste kaardistamine ja hindamine
 • Meeskonna arengu- ja koolitusvajaduste planeerimine
 • Koolituste koostamine ja haldus (õppematerjalid,testid)
 • Koolitusprogrammi ajakava planeerimine ja haldus
 • Koolituseelarve- ja kulude haldus
 • Ettevõtte pädevuse sertifikaatide haldus
 • Allkirjalehtede koostamine ja haldus
 • Kasutajate- ja õppegruppide haldus
 • Statistika ja ülevaateraportid